Term

Focus Group Transcripts

English:

Banja Luka - Focus Group 1 - Citizens

Banja Luka - Focus Group 2 - NGO Activists

Bihac - Focus Group 1 - Citizens

Bihac - Focus Group 2 - NGO Activists

Bratunac - Focus Group - NGO Activists

Brčko - Focus Group 1 - Citizens

Brcko - Focus Group 2 - NGO Activists

Jajce - Focus Group 1 - Citizens

Jajce - Focus Group 2 - NGO Activists 

Mostar - Focus Group 1 - Citizens

Mostar - Focus Group 2 - NGO Activists

Omarska - Focus Group - Citizens

Prijedor - Focus Group - NGO Activists

Sarajevo - Focus Group 1 - Citizens

Sarajevo - Focus Group 2 - NGO Activists

Široki Brijeg - Focus Group 1 - Citizens

Široki Brijeg - Focus Group 2 - NGO Activists

Srebrenica - Focus Group - NGO Activists

Stolac - Focus Group 1 - NGO Activists

Stolac - Focus Group 2 - Citizens

Travnik - Focus Group 1 - Citizens

Travnik - Focus Group 2 - NGO Activists

Trebinje - Focus Group 1 - Citizens

Trebinje - Focus Group 2 - NGO Activists

Tuzla - Focus Group 1 - Citizens

Tuzla - Focus Group 2 - NGO Activists

 

BHS:

Banja Luka - Fokusna grupa 1 - Gradjani

Banja Luka - Fokusna grupa 2 - NVO aktivisti

Bihac - Fokusna grupa 1 - Gradjani

Bihac - Fokusna grupa 2 - NVO aktivisti

Bratunac - Fokusna grupa - NVO aktivisti

Brcko - Fokusna grupa 1 - Gradjani

Brcko - Fokusna grupa 2 - NVO aktivisti

Jajce - Fokusna grupa 1 - Gradjani

Jajce - Fokusna grupa 2 - NVO aktivisti

Mostar - Fokusna grupa 1 - Gradjani

Mostar - Fokusna grupa 2 - NVO aktivisti

Omarska - Fokusna grupa - Gradjani

Prijedor - Fokusna grupa - NVO aktivisti

Sarajevo - Fokusna grupa 1 - Gradjani

Sarajevo - Fokusna grupa 2 - NVO aktivisti

Široki Brijeg - Fokusna grupa 1 - Gradjani

Široki Brijeg - Fokusna grupa 2 - NVO aktivisti

Srebrenica - Fokusna grupa - NVO aktivisti

Stolac - Fokusna grupa 1 - NVO aktivisti

Stolac - Fokusna grupa 2 - Gradjani

Travnik - Fokusna grupa 1 - Gradjani

Travnik - Fokusna grupa 2 - NVO aktivisti

Trebinje - Fokusna grupa 1 - Gradjani

Trebinje - Fokusna grupa 2 - NVO aktivisti

Tuzla - Fokusna grupa 1 - Gradjani

Tuzla - Fokusna grupa 2 - NVO aktivisti